ADMINISTRATIVE STAFF of MC RAMPUR

Sr. No Name Designation Mob. No.
1. Sh. Kultaj Singh Tehsildar Add Charge in MC Rampur 01782-233024
2. Sh. Rajesh Sharma Junior Engineer 9418457161
3. Sh. Bala Ram Sr. Asstt. 8988275809
4. Sh.Gurdas Ram Verma Sanitary Inspector 9418450225
5. Sh. Rajinder Thakur Statical Asstt. 9882780139
6. Sh. Sanjeev Kr. Laktoo Community Org. 9418125383
7. Miss. Shashi Community Org. 8219461165
8. Smt. Kamani Gupta Community Org. 9418694011
9. Sh. Ishwar Dyal Singh Daftri 9459085955
10. Sh. Dalip Singh Peon 9418050941
11. Sh. Sher Singh Chaukidar 9418401755
12. Sh. Bihari Lal Chaukidar 9625748266
13. Sh. Ajay Peon 9817999950
14. Miss. Aditi Patyal Peon 8219666632
15. Sh. Lal Chand Driver 9857403227
16. Sh. Mohan Lal Jr. Tech. 9418209067
17. Sh. Gurdyal Singh Beldar 8679016916
18. Sh. Balak Ram Bhisti 9459293756
19. Sh. Guddu Ram Bhisti 9459361551
20. Sh. Gulzar singh Safai-karamchari 9459361551
21. Sh. Kirti Singh -do-
22. Sh. Darshan Singh -do- 9418100398
23. Sh. Rakesh Kumar -do-
24. Mangat Ram -do-
25. Sh. Kewal Ram Mali 9418484750
26. Sh. Munish Thakur Clerk 9816010972