ADMINISTRATIVE STAFF of MC RAMPUR

Sr. No Name Designation Mob. No.
1. Sh. Vipin Thakur Executive Officer 9459967548
2. Sh. Hari Sharma Sr. Asstt. (Acctt.) 9459976044, 8219426344
3. Sh. Rajesh Sharma Junior Engineer 9418457161
4. Sh. Bala Ram Jr. Asstt. 8988275809
5. Sh.Gurdas Ram Verma Sanitary Inspector 9418450225
6. Sh. Rajinder Thakur Statical Asstt. 9882780139
7. Munish Thakur Clerk 9817116400
8. Sh. Sanjeev Kr. Laktoo Community Org. 9418125383
9. Miss. Shashi Community Org. 8219461165
10. Smt. Kamani Gupta Community Org. 9418694011
11. Sh. Ishwar Dyal Singh Daftri 9459085955
12. Sh. Dalip Singh Peon 9418050941
13. Sh. Sher Singh Chaukidar 9418401755
14. Sh. Bihari Lal Chaukidar 9625748266
15. Sh. Ajay Peon 9817999950
16. Miss. Aditi Patyal Peon 8219666632
17. Sh. Lal Chand Driver 9857403227
18. Sh. Mohan Lal Jr. Tech. 9418209067
19. Sh. Gurdyal Singh Beldar 8679016916
20. Sh. Balak Ram Bhisti 9459293756
21. Sh. Guddu Ram Bhisti 9459361551
22. Sh. Gulzar singh Safai-karamchari 9459361551
23. Sh. Kirti Singh -do-
24. Sh. Darshan Singh -do- 9418100398
25. Sh. Rakesh Kumar -do-
26. Mangat Ram -do-
27. Sh. Kewal Ram Mali 9418484750